Dostupné inštalačné sady

Názov sady

Vydané

Súbor na stiahnutie

Úplný Inštalačný balíček

pre novú inštaláciu programov ADAM 3.0 (vrátane inštalácie MS SQL Express servera)

11.8.2020

adamonepack.zip

(cca 1 GB)

Inštalačný balíček pre aktualizáciu programov ADAM 3.0

(Doktor/Praktik/Stomatológ, Lôžka, Doprava, Recepcia)

17.8.2020

adamupdate.zip

(cca 260 MB)

Inštalačný balíček pre modul Recipis 30.3.2020

CDRecipis

(cca 660 MB)

Sada číselníkov 4.9.2020

cisel.zip

(cca 9 MB)

Čo si potrebujete stiahnuť v ktorej situácii ?

Aktualizácia číselníkov vo funkčnej verzii ADAM 3.0*

  • Sada číselníkov

Aktualizácia funkčnej verzie ADAM 3.0*

  • Inštalačný balíček pre aktualizáciu programov ADAM 3.0

Inštalovanie Adama na nový počítač (nový zákazník, demoverzia, výmena PC s prenosom dát z pôvodného)

  • Úplný Inštalačný balíček pre novú inštaláciu programov ADAM 3.0

Doinštalovanie súborov pre modul Recipis

  • Inštalačný balíček pre modul Recipis

* Ak máte na počítači s nainštalovaným Adamom internetové pripojenie, tieto situácie vyriešite oveľa pohodlnejšie prostredníctvom agenta internetovej aktualizácie, ktorý je súčasťou každej našej inštalácie.

Postup inštalácie (pre skúsených používateľov)

  1. Stiahnutý balíček si rozbaľte do samostatného pracovného priečinka
  • Spustite autorun.exe
  • Sledujte inštrukcie a pokyny počas inštalácie
  • Vyberte/potvrďte predvolené hodnoty
  1. Sadu číselníkov ukážte ako zdroj v dialógu Import číselníkov po prvom spustení programu.

Podrobný postup inštalácie

Pre inštalovanie na nový počítač (demoverzia) si môžete prevziať podrobne spracovaný základný postup inštalácie. Postupy pre odlišné situácie získate od nášich oddelení podpory (045/5322 339) alebo obchodu (02/5341 8075).

Potrebujete pomoc od začiatku ?

Stiahnite si nášho klienta pre vzdialenú pomoc (AnyDeskAgent) a s ostatným Vám pomôže naša linka podpory (045/5322 339). Ak už máte nainštalovanú verziu Adama, klient pre vzdialenú pomoc je súčasťou inštalácie, stačí ho spustiť.

CGM inštalčný set